rijekaprojekt - vodogradnja

Za projektiranje, nadzor i izvođenje

kontaktirajte nas
vodogradnja

Projekt "Jačanje konkurentnosti poduzeća Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice"
sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

o nama

Tvrtka RIJEKAPROJEKT-VODOGRADNJA d.o.o. iz Rijeke specijalizirana je za projektiranje, nadzor i izgradnju hidrotehničkih objekata. Projektiranje i nadzor hidrotehničkih objekata obavlja se na području Istarske, Primorsko-goranske i Ličko-senjske županije, a isto tako obavlja konzalting i izradu ekspertiza te ishodovanje potrebnih dozvola za gradnju.

Povijest

1947.

Osnovan „Centralni biro za projektiranje” Projekti rekonstrukcije i obnove ratom uništenih objekata luka, industrijskih objekta i prometnica

1953.

Osniva se projektna tvrtka „Rijeka-projekt „ odvajanjem jednog dijela bivšeg „Centalnog biroa za projektiranje” Izrada velikog broja projekata u zemlji i inozemstvu Tadašnji Rijekaprojekt sastoji se od više odjela: arhitektura, niskogradnja, vodogradnja, konstrukterstvo, strojarstvo, elektrotehnika, i geološko geotehnički istražni radovi.

1990.

Privatizacija tvrtke, odjel vodogradnje postaje samostalna tvrtka „Rijekaprojekt – vodogradnja“ d.o.o. specijalizirana za projektiranje i nadzor u graditeljstvu.

Projektiranje nekad

Projektiranje danas

Naše djelatanosti

Projektiranje

Projektiranje vodno - komunalne infrastrukture obuhvaća izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata sustava javne vodoopskrbe i odvodnje. U prvom redu obuhvaća projekte razvoja vodoopskrbnih sustava i projekte izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ishođenja potrebnih dozvola, inženjering usluge i na kraju nadzora izvođenja radova.

Saznajte više

Nadzor

Nadzor osigurava izvođenje radova u skladu s građevinskom dozvolom i ostalim propisima, te koordinira rad svih sudionika u izgradnji koji su u ugovornoj obvezi s investitorom. Osnovna zadaća nadzora je kontrolirati radove od početka pa do završetka ugovorene obveze.

Saznajte više
logo

Stručan kadar djelatnika koji su na
raspolaganju za sve upite i rješenja.

Kontaktirajte nas

Reference

Saznajte više