Početak provedbe projekta

Projekt „Jačanje konkurentnosti poduzeća Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice” , MIS oznake KK.03.2.1.06.0849

Projekt „Jačanje konkurentnosti poduzeća Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice“ MIS oznake KK.03.2.1.06.0849 je sufinancirala Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj. Dana 23.11.2017. poduzeće Rijekaprojekt - vodogranja d.o.o. potpisalo je s Hrvatskom agencijom za malo gospodarstvo, inovacije i investicije te Ministarstvom gospodarstva, poduzetništva i obrta Ugovor o dodjeli bespovratnih sredstava u svrhu provedbe projekta pod nazivom „Jačanje konkurentnosti poduzeća Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice ”, referentna oznaka ugovora KK.03.2.1.06.0849. Provedba projekta sufinancirana je iz Europskih strukturnih i investicijskih fondova u financijskom razdoblju 2014.-2020.

Ciljevi projekta

Jedan od ciljeva projekta je povećanje standarda u poslovanju nabavom nove informatičke opreme i softvera, čime se doseže standard europskog / svjetskog načina poslovanja. Dodatnom edukacijom djelatnika omogućuje se učenje i razumjevanje novih metoda projektiranja potrebnih za unaprijeđenje poslovanja, dok se izradom web stranice kao i ulaganjem u promidžbu i vidljivost postiže jedan od osnovnih ciljeva, a to je povećanje dometa na tržištu i omogućavanje potencijalnim klijenitma jednostavan odabir usluge koju traže.

Očekivani rezultati projekta

- Unaprijeđenje poslovanja (nova oprema, edukacija djelatnika)
- Povećanje konkurentnosti u regiji (web stranica, ostala promidžba..)

Ukupna vrijednost projekta: 481.087,00 kn

Prihvatljivi troškovi – 383.670,00 kn

EU sufinanciranje projekta – 244.236,10 kn

Razdoblje provedbe projekta – od 22.01.2018. do 22.07.2018.

Kontakt osoba

Kontakt za više informacija – rpv@rpv.hr

Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o.

tel: +385 51 323924

fax: +385 51 323923

Strukturni fondovi