Projektiranje / Vodoopskrba / Vodospreme

Projektiranje / Vodoopskrba / Crpne stranice

Projektiranje / Vodoopskrba / Opskrbni cjevovodi

Projektiranje / Vodoopskrba / Transportni cjevovodi

Projektiranje / Vodoopskrba / Uređaji za kondicioniranje vode (Desalinizatori)

Projektiranje / Vodoopskrba / Vodozahvati

Projektiranje / Odvodnja / Crpne stanice

Projektiranje / Odvodnja / Sanitarna kolektorska mreža

Projektiranje / Odvodnja / Uređaji za pročišćavanje otpadne vode / Kimen

Projektiranje / Odvodnja / Uređaji za pročišćavanje otpadne vode / Nerezine

Projektiranje / Odvodnja / Odvodnja oborinskih objekata (autoceste) – separatori i retencije

Nadzor / Kanalizacijske Mreže

Nadzor / UPOV PODMEJA - CERJE - GRIMALDA

Nadzor / Vodovod

Projekt "Jačanje konkurentnosti poduzeća Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice"
sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.