Projektiranje

Projektiranje vodno - komunalne infrastrukture obuhvaća izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata sustava javne vodoopskrbe i odvodnje. U prvom redu obuhvaća projekte razvoja vodoopskrbnih sustava i projekte izgradnje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda, ishođenja potrebnih dozvola, inženjering usluge i na kraju nadzora izvođenja radova.

Pogledajte naše Projekte

Projekt "Jačanje konkurentnosti poduzeća Rijekaprojekt-vodogradnja d.o.o. proširenjem kapaciteta postojeće poslovne jedinice" sufinancirala je Europska unija iz Europskog fonda za regionalni razvoj.

Vodoopskrba

Projektiranje sustava vodoopskrbe obuhvaća izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata što podrazumjeva projektiranje vodosprema i crpnih stanica, opskrbnih i transportnih cjevovoda, uređaja za kondicioniranje vode, te rekonstrukciju izvorišta.

Segmenti

 • Vodospreme
 • Crpne stanice
 • Opskrbni cjevovodi
 • Transportni cjevovodi
 • Uređaj za kondicioniranje
 • Vode (desalinizator)
 • Projektiranje vodozahvati(rekonstrukcija izvorišta)

Segmenti

 • Crpne stanice
 • Sanitarna kolektorska mreža
 • Uređaji za pročišćavanje otpadne vode
 • Odvodnja oborinskih objekata (autoceste) – separatori i retencije

Odvodnja-
Kanalizacija

Projektiranje sustava odvodnje i pročišćavanja otpadnih voda obuhvaća izradu idejnih, glavnih i izvedbenih projekata što podrazumjeva projektiranje crpnih stanica, sanitarne kolektorske mreže, uređaja za pročišćavanje otpadne vode, te projektiranje odvodnje oborinskih objekata – separatori i retencije

Stručan kadar djelatnika koji su na
raspolaganju za sve upite i rješenja.

Kontaktirajte nas